STU
Дмитро Серебрянський в. о. ректора Прізвище: Серебрянський Surname: Serebrianskyi Ім’я, Ім’я по батькові: Дмитро Миколайович First Name: Dmytro Науковий ступінь: Кандидат економічних наук Scientific D...
Проведення наукових досліджень в Університеті забезпечують кафедри факультетів / навчально-наукових інститутів, головним завданням яких є розробка прикладних досліджень у сфері фінансів, розробка осно...
Головною метою діяльності, розвитку і вдосконалення Відділу безпеки, охорони праці та цивільного захисту в Держаному податковому університеті є: організація забезпечення режимних заходів, заходів з ци...
The main purpose of the activity, development and improvement of the Safety, Labour Protection and Civil Protection Department at the State Tax University is to: organisation of security and civil pro...