Відбулася зустріч-знайомство зі здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня та їх батьками з адміністрацією факультету податкової справи, обліку та аудиту.

Декан факультету, д.е.н., професор Володимир Миколайович Краєвський привітав всіх присутніх з початком навчального року, подякував здобувачам за довіру та представив професорсько-викладацький склад, який поділиться своїм досвідом і знаннями зі здобувачами.

Заступник декана з навчально-методичної роботи, к.е.н., доцент Алла Миколаївна Савченко розповіла про особливості освітнього процесу, продемонструвала технічні можливості та переваги АСУ та Moodle.

Заступник з наукової роботи та міжнародної діяльності, к.е.н., доцент Марина Олегівна Скорик зацікавила вчорашніх школярів грантовими проєктами.

Марина Іванівна Кітченко, заступник декана з навчально-організаційної роботи зацікавила здобувачів майбутніми інтелектуально-розважальними заходами, допомогла обрали студентський актив. Також здобувачі були ознайомлені з правилами внутрішнього розпорядку ДПУ, відвідали наукову бібліотеку та музей ДПУ.