Дуальна освіта в Державному податковому університеті - це реально. Факультет податкової справи, обліку та аудиту проводе підготовку здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за дуальною формою, згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 850 від 23.09.2022 р. підготовка проходе за освітніми програмами «Державний аудит; судово-економічна експертиза у фінансових розслідуваннях» спеціальність 071«Облік і оподаткування» та «Фіскальне адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
Дуальна освіта поєднала очне навчання в університеті та практичну оплачувану роботу в Державній аудиторській службі або Державній податковій службі.
Дякуємо в.о. ректора В.П. Унинець-Ходаківській та проректору з наукової роботи та рекрутації М.О. Пижовій за підтримку факультету у реалізації пілотного проєкту з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти за обраними спеціальностями.
Нагадуємо, що з 03 жовтня буде розпочато другий етап вступної кампанії у 2022 році, тому у здобувачів є гарна нагода доєднатися до нашої команди.