Рік видання: 2021   Бухгалтерський облік : навчальний посібник / В. М. Краєвський, О. П. Колісник, Н. В. Гуріна та ін. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2021. – 388 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ», т. 94).
         
Обкладинка навчального посібника  
Авторський колектив:
Краєвський Володимир Миколайович
Колісник Олена Пилипівна
Гуріна Наталія Валеріївна
Костенко Олександр Миколайович
Новікова Олена Павлівна
  Видання призначене для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (денної та заочної форми навчання)
       
  Навчальний посібник підготовлений відповідно до робочої програми курсу «Бухгалтерський облік». У ньому розглядаються теоретичні основи бухгалтерського обліку, визначаються його сутність та прикладний зміст основних облікових категорій. Навчальний посібник містить практичний матеріал та завдання для самостійного опрацювання, які забезпечать набуття навичок та вмінь щодо застосовування на практиці основних методів, способів та засобів отримання, зберігання та обробки інформації; складання первинних документів і регістрів обліку; використання набутих знань з метою складання фінансової звітності. 
переглянути / завантажити