Левицький Максим Юрійович
Кадрове забезпечення ДПУ Відомості про к адрове забезпечення
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності
Структура ДПУ 2022 рік зі змінами Зміни до Структури ДПУ (вводиться в дію з 01.01.2023)
Ректорат Вчена рада Конференція трудового колективу Науково-методична рада Наказ Про склад Науково-методичної ради на 2020-2021 навчальний рік