Назва: TOWN TWINNING

Програма: Європейська Комісія (ЄК) - CERV

Мета:

Проекти міст-побратимів спрямовані на сприяння міжкультурному діалогу шляхом об’єднання людей різні національності та різні мови разом і дати їм можливість брати участь у спільних заходах. Метою цього конкурсу пропозицій є просування обміни між громадянами різних країн, зокрема через побратимство міст, додати їм практичний досвід багатства та різноманітності спільної спадщини Союзу та усвідомлювати, що вони є основою спільного майбутнього.

Кваліфіковані заходи:

Цей виклик спрямований на підтримку проєктів, що об'єднують широкий спектр людей з партнерських міст, з різних соціоекономічних середовищ, гендеру та країн. За допомогою мобілізації громадськості на місцевому та європейському рівнях для обговорення конкретних питань європейської політичної агенди цей виклик спрямовується на сприяння взаєморозумінню, інклюзії та культурному різноманіттю та розвиток можливостей громадської участі на європейському рівні. Очікувані результати:

  • Збільшення та підтримка взаєморозуміння та дружби між громадянами на місцевому рівні;
  • Підтримка громадян з місцевих спільнот у відчутті та визнанні доданої вартості, яку надає ЄС, через базовий підхід;
  • Збільшення почуття належності до Європейського Союзу;
  • Сприяння тривалій зв'язку між муніципалітетами та між громадянами. Заходи повинні відбуватися в країнах-членах Європейського Союзу, країнах Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA/ЄЕЗ): Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, країнах-кандидатах до ЄС: Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Чорногорія, Сербія, Україна.

Хто може брати участь:

Підприємці (під поняттям "підприємці" розуміються заявники та партнери) повинні бути або публічними органами, або неприбутковими організаціями з юридичною особистістю. Принаймні одна країна-член Європейського Союзу повинна брати участь у проектах "Пам'ять та партнерство міст" та принаймні дві країни-члени повинні брати участь у проектах "Мережі міст та проектів громадянського суспільства".

Загальний бюджет: 4 000 000 євро

Крайній термін подання заявок: 20/09/2023

Додаткова інформація та офіційні документи.