9 листопада 2022 року на 2 парі у магістерської групи спеціальності 071 Облік і оподаткування ОПП «Податкове консультування» ОМП-22-4 проведено відкриту лекцію з дисципліни «Сучасні управлінські технології в адмініструванні податків» на тему: «Мобілізація до бюджету податку на доходи фізичних осіб» проведеної д.ю.н., доцентом, професором кафедри фіскального адміністрування Лекарем Сергієм Івановичем, який має 40 річний стаж роботи на керівних посадах в органах Державної податкової служби України. З 2003 року по 2011 рік він займав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації (служби) України, тому неоціненний досвід професора передається молодим здобувачам освіти Державного податкового університету. Заняття проведено на високому науковому і методичному рівні та навчально-методичним вимогам. Теоретичний матеріал лекції доповнено цікавою презентацією та актуальними статистичними даними щодо сучасного стану сплату податку на доходи фізичних осіб в Україні. Студенти задавали дуже багато питань по проблематиці лекції та отримали настанови для подальшого особистісного наукового розвитку з обліку і оподаткування.