11 травня 2022 року кафедра фіскального адміністрування представляла ФПСОА та Державний податковий університет з доповідю «ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ» на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичній конференції, що проходила в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне). Кафедру фіскального адміністрування Факультету податкової справи, обліку і аудиту було представлено в особі д.е.н., професора Ізмайлова Ярослава Олексійовича з доповіддю та презентацією. В результаті палких дискусій обґрунтовано та доведено, що через повномасштабну війну України з Російською Федерацією відбувається різке погіршення абсолютно всіх макроекономічних показників, таких як ВВП, рівень інфляції, безробіття тощо. Тому фінансово-економічний фронт стає не менш важливим за реальний військовий, адже без нього не можливо ефективно здійснювати захист України. Від податкової політики залежить забезпечення можливості Україні виконувати свої державні функції та формування державних доходів і видатків, тому впровадження ефективної податкової політики України є вкрай важливим питанням і набуває особливої актуальності в контексті важливості її впливу на всі сфери суспільного життя та забезпечення функціонування країни в умовах війни.  Було обгрунтовано, що зараз гостро стоїть питання побудови такої податкової політики, яка б давала можливість задовольняти хоча б базові потреби держави, підтримувала підприємництво та достатній рівень життя населення тощо. Для запобігання негативним тенденціям необхідні ефективні рішення для підтримання податкової політики України, щоб не допустити подальшої стагнації економіки України. Для ефективного функціонування податкової політики України в умовах військових дій було представлено невідкладні заходи та пропозиції по її удосконаленню!